Zapisz w schowku
Stwórz nowy schowek

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Co to jest OZE?

2023-03-31
Co to jest OZE?

Termin OZE oznacza Odnawialne Źródła Energii. Są to naturalne zasoby energii, które powstają na nowo pomimo ciągłego zużywania. Dzięki postępującej technologii żywe składniki przyrody są przekształcane i wykorzystywane do produkcji energii odnawialnej. Do OZE zaliczamy: energię wiatru, słoneczną, wodną, fal, Ziemi i młyny podmorskie. Przy zmieniającym się klimacie odnawialne źródła energii cieszą się coraz większą popularnością. Z roku na rok można zauważyć wzrostową tendencję przy montażu tego typu instalacji. Tradycyjne metody pozyskiwania energii elektrycznej są nieodnawialne, co znaczy, że nie można jej odzyskiwać. Z oze możliwe jest pozyskiwanie energii cieplnej, jak i grzewczej.

Energia słoneczna

Kolektory słoneczne czy też fotowoltaiczne są dużym trendem w ostatnim czasie. Zgodnie z warunkami unii europejskiej, jest możliwe uzyskanie dofinansowania na montaż paneli fotowoltaicznych, ponieważ jest to jedno z najbardziej ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań, jakie można zastosować do pozyskiwania energii cieplnej (gorące powietrze, ciepła woda użytkowa) oraz elektrycznej stosowanej w rolnictwie, budownictwie i ochronie środowiska. Instalacja fotowoltaiczna pozwala zaoszczędzić rocznie około 50% energii zużywanej na ciepłą wodę oraz prąd. Fotowoltaika jest montowana najczęściej na dachach budynków i jest praktycznie bezobsługowa. Suma energii słonecznej przypadającej na m2 wynosi pomiędzy 950 a 1250 kWh, w zależności od położenia geograficznego w Polsce.

Energetyka wodna

Hydroenergetyka zajmuje się pozyskiwaniem energii z wody i przetwarza ją w energię mechaniczną i elektryczną. Pomagają w tym procesie specjalne silniki, czyli turbiny wodne i hydrogeneratory w siłowniach wodnych. Energetyka wodna opiera się na przetwarzaniu energii z wód śródlądowych, gdzie natężenie przepływu jest intensywne, a spad mierzony jest na podstawie różnicy poziomów wody (z uwzględnieniem strat przepływu).

Podmorskie młyny

Prądy morskie wprawiają w ruch młyny, przez co zaczynają się kręcić. Podwodne płyty z ramionami długości sięgającej 10 m, obracają się o 180 stopni w ciągu 12 godzin i 25 minut. Ramiona, znajdujące się 17 m pod poziomem wody, obracają się z prędkością 7 obrotów na minutę, co pozwala na swobodny przepływ statków i fauny morskiej.

Energia falowa

Jest to wciąż dość problematyczny sposób pozyskiwania energii, pomimo wykorzystywania wielu metod obliczeniowych. Można założyć, że moc fal wynosi około 3 TW, jednak wysokość fal jest zmienna, tak samo, jak wytrzymałość elektrowni. Konwersja tego typu oze odbywać się może poprzez elektrownie pneumatyczne, mechaniczne, indukcyjne i hydrauliczne.

Energia wiatrowa

Jako źródło energii oze nazywana jest również aeroenergetyką. Sam proces pozyskiwania i przetwarzania energii wiatrowej w prąd nie jest skomplikowany. Polega po prostu na konwersji siły wiatru przez turbiny wiatrowe. Wydajność zależy od aktualnej prędkości wiatru. Należy zaznaczyć, że warunki klimatyczne w Polsce nie do końca sprzyjają tego typu instalacji. Prąd pozyskiwany z elektrowni wiatrowych wykorzystywany jest zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w celach B2B. Pozyskiwanie energii elektrycznej z wiatru nie jest kosztowne, a eksploatacja tej instalacji nie jest w żadnym stopniu skomplikowana. Minusem energii wiatrowej są wiatraki, które powodują hałas podczas pracy.

Energia geotermalna

Jest kolejnym przykładem oze i polega na pozyskiwaniu energii odnawialnej z wnętrza Ziemi. Specjalny pompy ciepła pobierają energię z wód podziemnych lub gruntu. Szczególnie eksploatowane są obszary aktywności wulkanicznej i sejsmicznej. Woda opadowa, która dociera w głąb ziemi i podgrzewa się do wysokich temperatur przy zetknięciu z magmą lub intruzjami. Następnie, nagrzana woda przemieszcza się w górę jako para wodna, która przeznaczona jest przede wszystkim do ogrzewania budynków.

Biomasa i biogaz

W odnawialnych źródłach energii znajdziemy również kolejny sposób jej pozyskiwania – z biomasy. Biomasa to swego rodzaju frakcja odpadów, produktów oraz pozostałości powstałe w wyniku działalności leśnej, rolnej oraz innych gałęzi przemysłu, które również ulegają biodegradacji. Biogaz oraz inne biodegradowalne odpady przemysłowe i komunalne również są zaliczane do biomasy. Pozyskiwanie tego typu oze wymaga zakupu specjalnego pieca, który spala biomasę. Wraz z postępem technologii takie piece są coraz bardziej doskonalone. Dzisiaj są one praktycznie bezobsługowe, posiadają funkcję czyszczenia i podajniki paliwa.

Biogaz

Biogaz powstaje jako produkt fermentacji biomasy. Biomasę nienadającą się do brykietowania, tj. odpady komunalne, gnojowica, odchody zwierzęce, ścieki cukrownicze są poddawane procesowi metanowej fermentacji. Fermentacja przeprowadzana pod kontrolą powoduje, że pozyskiwana energia ulatnia się do atmosfery, a wraz z nią przykry zapach gazu. Co więcej, nie powstaje smród, który mógłby przeszkadzać najbliższemu otoczeniu zakładu przetwórczego, wysypiska śmieci czy oczyszczalni ścieków. Biogazownie produkują energię niezależnie od siły wiatru, poziomu wody czy nasłonecznienia, a prowadzone przez nie czynności są właściwie bezobsługowe. Takie gazownie wytwarzają nawóz i metan, które tworzą się z cieczy pofermentacyjnej. Metan wykorzystuje swój potencjał do produkcji ciepła i prądu.

Spalarnie

Z jednej tony odpadów produkowane jest mniej więcej 400 kWh prądu i mniej więcej 1200 kWh energii cieplnej. Elektrownie wytwarzające tylko i wyłącznie energię cieplną, wytwarzają jej między 1800 a 2000 kWh. Około 500 kWh dostarczane jest przez zakłady nastawione na wytwarzanie energii elektrycznej. Suszone odpady ściekowe, wtórne paliwa ściekowe, pocięte opony mogą zostać paliwem przeznaczonym do spalenia, natomiast należy pamiętać, że pozostałości muszą być spalone w sposób nieprzekraczający dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń.

Dofinansowanie OZE

Aby otrzymać dofinansowanie na panele fotowoltaiczne, elektrownie wodne czy jakąkolwiek instalację, która wykorzystywana będzie do pozyskiwania odnawialnej energii, zależy od wniosku, jaki zostanie złożony. Wiele czynników ma wpływ na przebieg rozpatrzenia prośby o dofinansowanie. Są to na przykład: lokalizacja, rodzaj wybranego OZE, status prawny podmiotu, użycie odpowiedniego formularza do złożenia wniosku. Organizacją zajmującą się koordynacją programami, które wspierają rozwój ekologicznej energii, jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW lub NFOSiGW). Dysponują oni środkami, które pochodzą z różnych źródeł, a są to m.in. dotacje krajowe, unijne, norweskie i EOG, system zielonych inwestycji GIS. Warto również zapoznać się z programami takimi jak PROSUMENT, BOCIAN i RPO.

Zainteresowanie się tematem OZE i wykorzystanie jego potencjału przynosi wiele korzyści, nie tylko dla gospodarstw domowych, ale również dla środowiska, które jest nieustannie niszczone przez różne szkodliwe czynniki, najczęściej te wykorzystywane w procesach produkcyjnych. Najważniejszą zaletą OZE jest alternatywa dla tradycyjnych metod pozyskiwania energii, ponieważ niweluje problem związany ze spalaniem paliw kopalnianych. Zainteresowanie w związku z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii w elektrowniach wzrasta wraz z upływem czasu. Przyczynia się do tego szerząca się edukacja, a co za tym idzie, świadomość społeczeństwa. Ludzie coraz częściej decydują się na rozwiązania sprzyjające środowisku i emitujące jak najmniej szkodliwych związków do atmosfery. Dodatkowo, zachętą dla osób rozważających instalacje np. wodne czy panele słoneczne, Państwo wraz z Unią Europejską oferują korzystne dofinansowanie, ponieważ działania proekologiczne są obecnie bardzo wspierane i propagowane. Działania są ukierunkowane na jak największe zaopatrzenie powierzchni Ziemi w instalacje odnawialnych źródeł energii ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych. Branża coraz prężniej się rozwija, dlatego warto rozważyć możliwość instalacji któregoś z systemów OZE. Wiele firm oferuje rozmaite produkty i rozwiązania technologiczne, które są dopasowane indywidualnie do potrzeb klienta. Przed podjęciem decyzji o montażu tradycyjnej metody opłaca się zasięgnąć porady specjalisty, który doradzi w doborze najlepszego rozwiązania, którym może się okazać jedna z opcji odnawialnych źródeł energii.

pixel