.przycisk { width: 6.5em; height: 2.3em; margin: 0.5em; background: #004b87; color: white; border: none; border-radius: 0.625em; font-size: 20px; font-weight: bold; cursor: pointer; position: relative; z-index: 1; overflow: hidden; } button:hover { color: #004b87; } button:after { content: ""; background: white; position: absolute; z-index: -1; left: -20%; right: -20%; top: 0; bottom: 0; transform: skewX(-45deg) scale(0, 1); transition: all 0.5s; } button:hover:after { transform: skewX(-45deg) scale(1, 1); -webkit-transition: all 0.5s; transition: all 0.5s; }
Zapisz w schowku
Stwórz nowy schowek

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Lider Zielonej Transformacji

Rzeczywistość zmian klimatycznych jest niezaprzeczalna, a ich skutki zaostrzają się z każdym rokiem. Dlatego konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań. Polska stawia czoła wyzwaniom klimatycznym, aktywnie uczestnicząc w negocjacjach dotyczących środowiska na arenie międzynarodowej.

Europejski Zielony Ład, to ambitna inicjatywa, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej i surowcowej do 2050 roku. W ramach tej strategii producenci w różnych branżach, takich jak odzież, elektronika czy budownictwo, są zachęcani do tworzenia łatwo przetwarzalnych i naprawialnych produktów. Komisja Europejska planuje wprowadzenie rygorystycznych standardów oceny wpływu środowiskowego dla usług i produktów.

Wyzwania związane z energetyką stają się coraz większe, szczególnie w kontekście rosnącej elektryfikacji ogrzewania, transportu i popularności klimatyzacji. Dane wskazują, że ilość pomp ciepła, pojazdów elektrycznych i klimatyzowanych powierzchni w gospodarstwach domowych rośnie z roku na rok, odpowiednio o 62% i 37%. Odpowiedzią na te wyzwania są odnawialne źródła energii, a zwłaszcza fotowoltaika, która dynamicznie się rozwija. Do końca 2022 roku moc mikroinstalacji fotowoltaicznych przekroczyła już 9,2 GW, stanowiąc ponad 99% ogólnej produkcji energii. Prosumenci wnieśli także istotny wkład, dostarczając 3,1% krajowej energii elektrycznej do sieci. W połączeniu z magazynami energii, odnawialne źródła stają się najbardziej konkurencyjnym i perspektywicznym rozwiązaniem.

Celem Zielonej Transformacji jest uświadomienie społeczeństwu konieczności podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska. Europejski Zielony Ład oferuje wsparcie techniczne i finansowe, aby umożliwić wprowadzenie zmian. Zmiany te przyczynią się do:

  • Ochrony czystej wody, świeżego powietrza, żyznej gleby oraz różnorodności gatunkowej.
  • Regeneracji fauny i flory.
  • Budowy energooszczędnych budynków.
  • Osiągnięcia niezależności energetycznej i redukcji importu.
  • Dostarczenia zdrowej i przystępnej cenowo żywności.
  • Produkcji trwałych produktów poddanych recyklingowi.
  • Rozwoju ekologicznego transportu publicznego.
  • Tworzenia miejsc pracy wspierających przywracanie zdrowego środowiska naturalnego.

Zielona Transformacja ma na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, a Europejski Zielony Ład planuje wprowadzenie pierwszego w historii Europejskiego Prawa Klimatycznego. Przyczyni się to między innymi do stałej neutralności klimatycznej, całkowitej redukcji gazów cieplarnianych oraz stworzenia gospodarki niskoemisyjnej. Wsparcie dla Zielonej Transformacji obejmie także ekologizację budynków, odbudowę ekosystemu, zrównoważony system żywnościowy i wiele innych obszarów, które składają się na kompleksową ochronę środowiska.

pixel